Szkolenie okresowe – koniec problemów !

Koniec problemów kierowców prowadzących pojazdy dwóch kategorii (C i D) z uzyskaniem wpisu do prawa jazdy o ukończeniu szkolenia okresowego.

Zgodnie  art. 39d, ust. 6 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.) kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. Niestety, nie wszystkie wydziały komunikacji respektowały ten przepis, wymagając od kierowców bądź to okazania zaświadczeń o ukończenia „starego” kursu na przewóz osób (bądź rzeczy), bądź różnego rodzaju zaświadczeń potwierdzających że kierowca rzeczywiście wykonuje przewozy pojazdami różnych kategorii.

Jednak w dniu 7 sierpnia 2011 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami opublikowane w Dz. U. z 7 lipca 2011 r. Nr 140, poz. 820, które jednoznacznie określają jakiego dokumentu mogą żądać urzędnicy wydziałów komunikacji. Zgodnie z nowym brzmieniem § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.) od osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego:

a) wniosku,

b) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej, kopii orzeczenia lekarskiego i kopii orzeczenia psychologicznego,

c) fotografii,

d) oświadczenia kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E, w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

e) kserokopii posiadanego prawa jazdy i dowodu uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy, która jest równa opłacie za wydanie prawa jazdy.

Zgodnie z dodanym ust. 2a  w przypadku kierowcy wykonującego przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego, wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Pojawią się również nowe druki oświadczeń zawierające wpis o treści: „wykonuję przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E".

Zmienione przepisy będą stosowane również do wniosków złożonych, a nierozpatrzonych, przed dniem wejścia w życie, tych zmian (przed dniem 7 sierpnia 2011r.). Starostwa będą wzywać takich kierowców  , do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, oświadczenia o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E.

Stare formularze wniosku będą stosowane do czasu wyczerpania się ich zapasów. Kierowca, wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, ubiegający się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego, składając „stary” formularz wniosku, będzie obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E.

KŁOPOTY Z viaTOLLEM ?!

DZWOŃ !!! ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ.

Uwaga !!! KARY ZA BRAK SZKOLENIA OKRESOWEGO !

800 zł dla kierowcy – 1000 dla osoby zarządzającej. Kierowco, nie zwlekaj. Zapisz się na szkolenie!

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

UWAGA !!! KONIEC ŻÓŁTYCH WYKRESÓWEK. Od 31 sierpnia obowiązuje tylko jeden formularz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

W Dzienniku Ustaw Nr 168 z dnia 16 sierpnia 2011 r. pod pozycją 1005 została opublikowana ustawa z dnia 15 lipca o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

« poprzednia 1 2 3 następna »


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728